vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Để nghị mod xử lí nạn spam trong topic của mình (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7502019)

Cocailonbomaytinhucaudmm 03-02-2019 20:11

Để nghị mod xử lí nạn spam trong topic của mình
 
Gần đây hễ mình lập thớt là có 1 số bạn spam với từ khoá “whey” làm loãng topic, chất lượng diễn đàn di xuống với những bạn này. Đề nghị mod xem xét ,
Thằng wenbie là thằng cầm đầu ạ

dangghetwa 08-02-2019 18:50

Re: Để nghị mod xử lí nạn spam trong topic của mình
 
Quote:

Originally Posted by Cocailonbomaytinhucaudmm (Post 150535231)
Gần đây hễ mình lập thớt là có 1 số bạn spam với từ khoá “whey” làm loãng topic, chất lượng diễn đàn di xuống với những bạn này. Đề nghị mod xem xét ,
Thằng wenbie là thằng cầm đầu ạ

Wb là tay to mà
Có đợt ông ấy bị kia xong lại đc Ai đó mở về à. Chắc kia để tránh dư luận sau đó lắng xuống lại về tiếp

Được gửi từ iPhone 7 Plus - vozForums

KeepItReal 08-02-2019 19:45

Re: Để nghị mod xử lí nạn spam trong topic của mình
 
Nhìn tên bạn mình chưa cho ra đảo là may rồi, post bài góp ý gọi thằng này con nọ thì thôi miễn nhé.
Không thân!


All times are GMT +7. The time now is 18:13.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.