vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Tàu nô chửi VN liên tục, miệt thị - xúc phạm dân tộc VN. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7500531)

reimu.146 31-01-2019 23:06

Tàu nô chửi VN liên tục, miệt thị - xúc phạm dân tộc VN.
 
Profile: https://forums.voz.vn/member.php?u=1266892
Clone của thuyvnc, 2bi, Long Hoa lại vào forum để mạt sát dân tộc. Mod nào đi qua xin ban nick vĩnh viễn + auto ban khi địa chỉ IP đó được sử dụng để login vào nick voz khác.

Bằng chứng:

https://2.pik.vn/20193273d662-cca0-4...5108c06ba2.png


https://2.pik.vn/2019fac341f7-e0de-4...2f78d88abd.png

Rất mong đội ngũ moderators giải quyết càng sớm càng tốt!


All times are GMT +7. The time now is 19:17.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.