vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   League of Legends (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=253)
-   -   [Que hương Optimus lại bùng cháy]Lên bàn thờ hay lại bị hổ thổi tắt? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7500238)

LeuBaoVoTam 31-01-2019 13:30

[Que hương Optimus lại bùng cháy]Lên bàn thờ hay lại bị hổ thổi tắt?
 
Đã từ lâu tôi trăn trở, tại sao bọn me tây me tàu ngụp lặn bên xứ người lại có miếu, có đền trong khi ở quê nhà vẫn còn những game thủ nỗ lực đưa nền LOL việt vươn ra biển lớn. Điển hình đó là bố O :beauty:

http://dodongphongthuy.net/wp-conten...2/lu-huong.jpg

Sau một năm lên núi tu tiên, Phượng Sồ với sự caller tài tình đang càng quét với trash VCS, mục tiêu xa hơn là bán kết MSI, tứ kết CKTG. Điều mà các con chiên sọp đần, li vai không bao giờ dám mơ tưởng tới https://i.imgur.com/whhyI2L.png

Cùng bố O giữ cửa MSI nào các con chiên :confident:

nad27298 31-01-2019 13:33

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
Vắng vl :rofl:

cuccutthanky 31-01-2019 13:33

#4 thằng nào vào chửi bậy t cắn chết :ah:

AyaBrea 31-01-2019 13:34

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
hóng ghẻ vào xóa thớt https://i.imgur.com/p8EF1w9.png
và vote ban luôn thớt https://i.imgur.com/BlYu2Cr.png

dustloads 31-01-2019 13:34

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
Bố O vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Con chiên này nguyện bú ngài một cách cật lực, chỉ còn ngài mới có thể đưa VCS sánh ngang LPL,LCK ĩa lên đầu NA và EU.

Sent from my iPhone using vozForums

16huyenthoai 31-01-2019 13:36

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
Quote:

Originally Posted by dustloads (Post 150484296)
Bố O vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Con chiên này nguyện bú ngài một cách cật lực, chỉ còn ngài mới có thể đưa VCS sánh ngang LPL,LCK ĩa lên đầu NA và EU.

Sent from my iPhone using vozForums

Xong cái nhà thờ :sexy::sexy:

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp

babyguns2 31-01-2019 13:41

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
thằng sẻ chưa lập thằng leubao lâp ăn :lol: à
định cướp công của sẻ à

LeuBaoVoTam 31-01-2019 13:42

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
Quote:

Originally Posted by babyguns2 (Post 150484391)
thằng sẻ chưa lập thằng leubao lâp ăn :lol: à
định cướp công của sẻ à

sẻ nghiện nhưng ngại, không bao giờ lập thớt đâu :shame:

takeda31 31-01-2019 13:42

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
Quote:

Originally Posted by dustloads (Post 150484296)
Bố O vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Con chiên này nguyện bú ngài một cách cật lực, chỉ còn ngài mới có thể đưa VCS sánh ngang LPL,LCK ĩa lên đầu NA và EU.

Sent from my iPhone using vozForums

Thằng đút lót này cứ thấy ai nổi là lao vào bú lấy bú để https://i.imgur.com/jLWJTQc.gifhttps://i.imgur.com/jLWJTQc.gif

Sent from Samsung SM-N935F using vozFApp

88bkhn 31-01-2019 13:48

Re: [Nhà thờ tổ O] Nơi con cháu quây quần giữ cửa
 
Mặt tiền https://i.imgur.com/QLUfIfN.gifhttps://i.imgur.com/QLUfIfN.gif


All times are GMT +7. The time now is 06:18.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.