vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Về việc spam các thread về bóng đá trong f33 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7496349)

khunglongtim 25-01-2019 09:16

Về việc spam các thread về bóng đá trong f33
 
Tình trạng tràn lan các thread về bóng đá trong f33 hoàn toàn k có giá trị về mặt tin tức, hầu hết đều là các bài thủ dâm của lều báo việt. Mong mod lập một thread riêng hoặc box riêng cho họ thủ dâm với nhau đỡ rác mắt và tốn tài nguyên diễn đàn.

Gửi bằng vozFApp

GodaddyLLC 25-01-2019 18:40

Re: Về việc spam các thread về bóng đá trong f33
 
Có lập rồi stick thông báo mà bọn cuồng đấy hung hãn lắm, lập thớt đòi post lại bóng đá ở f33. Mod thì nhu nhược. Sống chung với lũ thôi


All times are GMT +7. The time now is 13:11.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.