vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thiết bị di động (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=32)
-   -   (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7492463)

dricker 19-01-2019 10:36

(ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
Như tít. Trc em đổi đt. Cùng xài Sam nên có cái Smart Switch khá ngon. Theo đó, đa phần app ko phải cài lại, dữ liệu app dĩ nhiên phải bị reset ok tạm chấp nhận. Cái tuyệt nhất là: dữ liệu về file tài liệu, hình ảnh, video đc phục hồi nguyên trạng; lịch sử cuộc gọi, tất cả sms đc phục hồi y như đt cũ.
Đó là do cùng là Samsung.:D
Bây giờ, đổi sang Nokia, làm sao để được như vầy ạ?:)

clubxiangqi 19-01-2019 11:31

Re: (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
lịch sử call ---- cái này ko biết (có lưu danh bạ thì có)
sms ---- ngoài cái lưu trữ của google acc đăng ký khi xài,có thể cài thêm ứng dụng:sms backup & restore
các app đã cài+thư viện đều lưu theo tài khoản google,vào ch play sau khi đăng nhập nó tự cài
dữ liệu+hình ảnh cũng vậy đều có lưu theo acc đăng ký
đang dùng nokia :D

dricker 19-01-2019 12:09

Re: (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
Quote:

Originally Posted by clubxiangqi (Post 150256221)
lịch sử call ---- cái này ko biết (có lưu danh bạ thì có)
sms ---- ngoài cái lưu trữ của google acc đăng ký khi xài,có thể cài thêm ứng dụng:sms backup & restore
các app đã cài+thư viện đều lưu theo tài khoản google,vào ch play sau khi đăng nhập nó tự cài
dữ liệu+hình ảnh cũng vậy đều có lưu theo acc đăng ký
đang dùng nokia :D

App kiểu backup và restore có nhiều.
Có app nào giải quyết gọn ghẽ dứt điểm đc nhu cầu của em ko nhỉ? (1 app làm đc tất cả yêu cầu của em)

clubxiangqi 19-01-2019 12:19

Re: (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
Quote:

Originally Posted by dricker (Post 150256788)
App kiểu backup và restore có nhiều.
Có app nào giải quyết gọn ghẽ dứt điểm đc nhu cầu của em ko nhỉ? (1 app làm đc tất cả yêu cầu của em)

vậy thì cài mỗi cái sms backup & restore thôi là đủ....do nó sao lưu tin nhắn+lịch sử cuộc gọi
còn lại thì đã có google nó tự lưu cho mình (hình ảnh,dữ liệu) :byebye:

maxcos1314 19-01-2019 12:21

Re: (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
dùng truecaller backup lịch sử danh bạ sms

nhokvoz 19-01-2019 14:14

Re: (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
xài Xiaomi nó có sẵn Micloud backup mấy cái này https://i.imgur.com/1wi66Fj.gif

msart 19-01-2019 19:06

Re: (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
Thử cái này xem
https://imgur.com/nZrr9r3.jpg

Gửi bằng vozFApp

outlaw0703 19-01-2019 19:44

Re: (ANDROID) Làm sao để chuyển toàn bộ app, lịch sử call, sms từ đt cũ sang mới?
 
Titanium backup https://i.imgur.com/gjsyyNk.gif.


All times are GMT +7. The time now is 21:16.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.