vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   DELL - Thông tin sản phẩm và dịch vụ chính hãng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=213)
-   -   [Cần] Tài liệu về test dell laptop (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7489544)

hcvtpt 15-01-2019 10:59

[Cần] Tài liệu về test dell laptop
 
Hôm trước gọi điện lên hãng nói vài bệnh để bảo hành tại nhà thì bạn tổng đài đọc cho một số cái mã và phím để kiểm tra. Bạn nào có tài liệu về cái này cho mình xin để tham khảo với.
Xin cảm ơn!

toi_la_gau 23-01-2019 12:31

Re: [Cần] Tài liệu về test dell laptop
 
gọi hỏi lại tổng đài 1800 545 455 đi bạn, miễn phí mà lo gì


All times are GMT +7. The time now is 11:41.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.