vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   League of Legends (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=253)
-   -   [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7488617)

daisu_huynh 14-01-2019 00:03

[ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Start Date 2019-01-14
End Date 2019-03-31

Các đội tham dự

https://i.imgur.com/Pc8qEca.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Lịch thi đấu - Week 2,3,4

https://i.imgur.com/rzvSpDD.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
TKết quả thi đấu

https://i.imgur.com/Ew2UnC1.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
R][/b]
Thành viên các team
https://i.imgur.com/Q6EYJSD.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
https://i.imgur.com/GgTpyrR.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
https://i.imgur.com/gkU8VAF.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
https://i.imgur.com/IPVJYS1.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
https://i.imgur.com/jxMPJuw.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
https://i.imgur.com/hngXO0o.jpg
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
:shame::shame::shame::shame::shame:

YoonaImInLove 14-01-2019 00:07

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
mặt lol, :doubt:

JDG vô địt, Snack vô địt :doubt:

babyguns2 14-01-2019 00:19

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Team ngài sofm vô dụng vl

Gửi từ Samsung SM-G610F bằng vozFApp

AyaBrea 14-01-2019 00:20

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Hóng đại chiến me tàu :)

Sent from Sony G3416 using vozFApp

rennj 14-01-2019 00:21

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
DM 1 cái topic chính, 2 cái hội quán, vậy lúc 2 thằng Me Tàu với Me Tây địt nhau biết vào đâu mà chửi :shame:

aVI_Faraday 14-01-2019 00:22

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Hóng đại chiến me Tàu https://i.imgur.com/u40wsAh.png

giahy1997 14-01-2019 00:22

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Quote:

Originally Posted by rennj (Post 150149288)
DM 1 cái topic chính, 2 cái hội quán, vậy lúc 2 thằng Me Tàu với Me Tây địt nhau biết vào đâu mà chửi :shame:

Cái này trong giải , mấy cái rank rủng , đời sống riêng tư thì về hội quán :shame:

Được gửi từ iPhone 7 Plus - vozForums

smerdante 14-01-2019 00:26

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Lót lá chuối xí cái mặt tiền

Được gửi từ Quảng-phone - vozForums

addbotra 14-01-2019 00:52

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Đéo nói nhiều ngài sọp vô đối :ah:

Gửi từ Nokia 3250 XpressMusic bằng vozFApp

lamlamll 14-01-2019 01:07

Re: [ LPL 2019 Spring ] - Giải đấu khốc liệt nhất hành tinh
 
Hail ngài Lệ https://i.imgur.com/T2xqeAI.gifhttps://i.imgur.com/T2xqeAI.gif

Gửi từ Asus ASUS_X00DD bằng vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 22:09.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.