vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   giờ muốn tạo 1 cái f mới thì phải làm sao ? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7487805)

NguoiChienBinhDuCang 12-01-2019 21:50

giờ muốn tạo 1 cái f mới thì phải làm sao ?
 
như trên thì các bác đã biết f33 , f17 hay f68 là các nội dung riêng biệt tách lìa nhau

giờ muốn tạo ra 1 cái f(ví dụ : 69) chuyên bàn về xoạc ,abcxyz......
f(113) chuyên bàn về meme , gái gú ,.....
liệu thế có đc không nhỉ ?https://i.imgur.com/OguXInB.png

thuyvan 12-01-2019 22:55

Re: giờ muốn tạo 1 cái f mới thì phải làm sao ?
 
Chủ trương sắp tới của diễn đàn là sẽ không mở thêm box mới, phát triển hoạt động ở các box hiện tại thôi bạn nhé! Thân ái!


All times are GMT +7. The time now is 16:43.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.