vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say??? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7487652)

manh1 12-01-2019 16:58

Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???

Có khi còn ngậm rượu ở mồm, cầm ly nước lên, hút nước vào rồi hòa tan xong nuốt cả 2 thứ.

Vậy khi nào say???

Uống bia thì viên nước đá to ngang cái ly, uống vậy là bia pha loãng với nước.

Khi nào say????

Làm ko lo làm, ăn nhâu từ 11h tới 21h khuya.
Vậy tiền đâu vợ con sống :adore:

hungheadsot3 12-01-2019 17:00

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Quote:

Originally Posted by manh1 (Post 150123307)
Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???

Có khi còn ngậm rượu ở mồm, cầm ly nước lên, hút nước vào rồi hòa tan xong nuốt cả 2 thứ.

Vậy khi nào say???

Uống bia thì viên nước đá to ngang cái ly, uống vậy là bia pha loãng với nước.

Khi nào say????

Làm ko lo làm, ăn nhâu từ 11h tới 21h khuya.
Vậy tiền đâu vợ con sống :adore:

Hòa tan nhưng có phải là lâu say đâu?:surrender::surrender:

manh1 12-01-2019 17:00

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Quote:

Originally Posted by hungheadsot3 (Post 150123324)
Hòa tan nhưng có phải là lâu say đâu?:surrender::surrender:

chắc chắn lâu say hơn uống rượu ko lẫn nước :stick:

manh1 12-01-2019 17:01

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Ăn nhậu là phải say, ko say nhậu phí mồi phí rượu :sosad::sosad:

2 0 1 5 12-01-2019 17:02

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Tưởng rượu nhẹ hơn nước và nổi lềnh phềnh trong bụbg chứ nhỉ

Gửi từ Vivo 1723 bằng vozFApp

risingstar1 12-01-2019 17:02

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Quote:

Originally Posted by manh1 (Post 150123351)
Ăn nhậu là phải say, ko say nhậu phí mồi phí rượu :sosad::sosad:

quan niệm óc khuyển như thế, thì còn tai nạn giao thông dài dài :surrender:

manh1 12-01-2019 17:04

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Quote:

Originally Posted by risingstar1 (Post 150123371)
quan niệm óc khuyển như thế, thì còn tai nạn giao thông dài dài :surrender:

taxi, xe ôm TT, grap, go việt để cúng ông nội mày hả :look_down:

hungheadsot3 12-01-2019 17:05

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Quote:

Originally Posted by manh1 (Post 150123330)
chắc chắn lâu say hơn uống rượu ko lẫn nước :stick:

Không tin:gach::gach:

risingstar1 12-01-2019 17:05

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Quote:

Originally Posted by manh1 (Post 150123381)
taxi, xe ôm TT, grap, go việt để cúng ông nội mày hả :look_down:

bao nhiêu % mấy thằng bợm nhậu say xỉn gọi taxi xe ôm :surrender:

manh1 12-01-2019 17:06

Re: Uống 1 ly rượu lại làm 1 ngụm nước to, vậy khi nào say???
 
Quote:

Originally Posted by hungheadsot3 (Post 150123393)
Không tin:gach::gach:

thử đi, thật mà :adore:
nó tan ra nên nhẹ phèo :adore:


All times are GMT +7. The time now is 16:02.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.