vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mạng gia đình & Doanh nghiệp nhỏ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Kiến thức Hai ip này connect được vs nhau k? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7486189)

Civil.War 10-01-2019 17:47

Hai ip này connect được vs nhau k?
 
2 ip lần lượt là
172.16.106.1/17 và 172.16.96.1/18

Gửi bằng vozFApp

quanbau 11-01-2019 09:35

Re: Hai ip này connect được vs nhau k?
 
được :D

Civil.War 13-01-2019 11:49

Re: Hai ip này connect được vs nhau k?
 
Quote:

Originally Posted by quanbau (Post 150094997)
được :D

Bác giải thích e vs :sexy:

ngahaibara49 23-01-2019 08:45

Re: Hai ip này connect được vs nhau k?
 
Quote:

Originally Posted by Civil.War (Post 150136737)
Bác giải thích e vs :sexy:

đọc link cho dễ hiểu nha :beauty:

BaoChuong 23-01-2019 14:33

Re: Hai ip này connect được vs nhau k?
 
172.16.106.1/17 đã bao gồm 172.16.96.1/18. IP cấp ra là 172.16.0.1-172.16.127.254.

2 thằng này ping thông nhau.

sweetlove_sunny 23-01-2019 20:53

Re: Hai ip này connect được vs nhau k?
 
Chuyện gì xảy ra nếu 172.16.106.1/17 nằm ở trong một mạng ở HN và 172.16.96.1/18 nằm ở trong một mạng khác ở TPHCM :doubt:

Đăng từ next.voz.vn phiên bản mới của vozForums. Click để xem bình luận gốc.

BaoChuong 24-01-2019 11:22

Re: Hai ip này connect được vs nhau k?
 
Quote:

Originally Posted by sweetlove_sunny (Post 150343953)
Chuyện gì xảy ra nếu 172.16.106.1/17 nằm ở trong một mạng ở HN và 172.16.96.1/18 nằm ở trong một mạng khác ở TPHCM :doubt:

Đăng từ next.voz.vn phiên bản mới của vozForums. Click để xem bình luận gốc.

IP Private thì liên quan gì ??? IP này chỉ trong mạng nội bộ thôi.

BiBanlanthu20 02-02-2019 11:51

Re: Kiến thức Hai ip này connect được vs nhau k?
 
https://imgur.com/5j8RENM.jpg
Đáng nói nằm ở đây. Chứ cái kia bình thường :shame:

Gửi bằng vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 17:49.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.