vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7485883)

Usernamee 10-01-2019 11:31

Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Ơ tui thấy bao nhiêu thread bẩn bựa thì vẫn sống nhăn, sao thread của tui đột nhiên xóa vậy

qkhanhpro 10-01-2019 11:33

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Vì bạn đã biết quá nhiều :doubt:

taothichthe.ver5 10-01-2019 11:33

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Bố mày thích xóa, luật là bố, bố là luật

ggAvenger 10-01-2019 11:33

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Luật rồi, hỏi cc

hndinh 10-01-2019 11:34

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Tao cũng ghét hiếu orion vcl nma nó bị lsao

Vit Xao Xa Ot 10-01-2019 11:37

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Vì m ko chịu lập nhìu topic nhảm
Hàng ngày lên f17 lập nhìu topic nhảm nhìu vào, sẽ dc cấp official thread + avatar to

Sent from Xiaomi Redmi Note 4 using vozFApp

chaso5 10-01-2019 11:39

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Chắc sợ Hiếu chửi voz nên xóa :T :T :T:T:T:T:T:T:T:T:T:T

Le.Roi88 10-01-2019 11:39

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
vì bố ấy từng làm ở Vin :)

NguyenCaoKiDuyen 10-01-2019 11:44

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Quote:

Originally Posted by Vit Xao Xa Ot (Post 150077957)
Vì m ko chịu lập nhìu topic nhảm
Hàng ngày lên f17 lập nhìu topic nhảm nhìu vào, sẽ dc cấp official thread + avatar to

chuẩn này :beauty:

Vos 10-01-2019 11:47

Re: Thread về hiếu orion sao lại xóa nhỉ
 
Mình xóa

Do không khuyến khích công kích cá nhân tại diễn đàn nha bạn.


All times are GMT +7. The time now is 03:33.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.