vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mạng gia đình & Doanh nghiệp nhỏ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Cần giúp Chạy openwrt cho TP 841N V14 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7485307)

Sherong_by_heto 09-01-2019 15:03

Chạy openwrt cho TP 841N V14
 
Mấy thím có ai chạy openwrt cho TPLINK 841N v14 chưa ạ :beauty::beauty::beauty: .
Em xem trên mạng toàn Ver13, hoặc có thím nào trade 14 xuống v13 inbox em ạ. Em chưa đủ post cho em thông tin liên hệ trong ib với.

ePubc 10-01-2019 09:24

Re: Chạy openwrt cho TP 841N V14
 
không hiểu sao v13 thì RAM tới 64MB xong lên v14 lại tụt xuống còn 32MB. bộ nhớ Flash kể ra 4MB cũng khá eo hẹp nếu như up qua OpenWRT


All times are GMT +7. The time now is 06:20.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.