vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Report spam topic trong f80 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7484960)

ksvnn1 09-01-2019 08:09

Report spam topic trong f80
 
Tuanadidas2015
https://forums.voz.vn/member.php?u=1489387
tin10021989
https://forums.voz.vn/member.php?u=1492544
2 ông này spam rất nhiều mặt hàng ở nhiều topic khác nhau trong f80 :canny: :canny: lội page toàn gặp 2 ông này đến nản.
2 ông có xem thì coi lại điều 2.2 trong nội qui nhé :shame:

thuyvan 09-01-2019 09:14

Re: Report spam topic trong f80
 
Quote:

Originally Posted by ksvnn1 (Post 150053878)
Tuanadidas2015
https://forums.voz.vn/member.php?u=1489387
tin10021989
https://forums.voz.vn/member.php?u=1492544
2 ông này spam rất nhiều mặt hàng ở nhiều topic khác nhau trong f80 :canny: :canny: lội page toàn gặp 2 ông này đến nản.
2 ông có xem thì coi lại điều 2.2 trong nội qui nhé :shame:

Đã xử lý cảnh cáo 2 trường hợp này, rất cảm ơn bạn đã report, gặp trường hợp vi phạm như thế này bạn report giúp nhé! Thân ái!

Vos 17-01-2019 22:17

Re: Report spam topic trong f80
 
Quote:

Originally Posted by buffpro (Post 150232087)
nick này đào mộ mấy topic này mod ơi
https://forums.voz.vn/search.php?sea...4e7d19c6037544

xong nha thím, 2 tuần :D


All times are GMT +7. The time now is 23:54.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.