vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Multimedia (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Nhờ tư vấn Mic hát Karaoke giá rẻ? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7484936)

buzz.bring 09-01-2019 05:22

Nhờ tư vấn Mic hát Karaoke giá rẻ?
 
Chắc lấy loại có dây cho tiết kiệm vs ổn định.
Mic giá rẻ thấy có hiệu Acnos nhìn trên hình cũng được nhưng k biết thực tết như nào? :sweat:
Theo các bác nên lấy loại nào? Giá rẻ vài trăm k thôi nhé các bác, hát chơi thôi, e dùng vs cái loa kẹo kéo Sony MHC-V11 :D
https://2.pik.vn/201983362894-889d-4...5202867710.png


All times are GMT +7. The time now is 16:37.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.