vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7484872)

rangeri 08-01-2019 23:08

thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Như ai đó trên voz nói , sau khi tỏ tình xịt chàng trai ấy đã trở thành 1 người đàn ông hết mơ mộng bằng việc vác dao đến nhà để tỏ tình lại
link video

Dich Le Nhiet Ba 08-01-2019 23:11

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Đức, post link ngu như bòhttps://i.imgur.com/zQ01WFZ.png

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 3 bằng vozFApp

WindyydniW 08-01-2019 23:14

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Quote:

Originally Posted by rangeri (Post 150050813)
Như ai đó trên voz nói , sau khi tỏ tình xịt chàng trai ấy đã trở thành 1 người đàn ông hết mơ mộng bằng việc vác dao đến nhà để tỏ tình lại
link video

Post link kiểu gì t ko bấm vào được nản vl. T dùng mobile còn ko thấy hết link cơ

Được gửi từ iPhone XXX - vozForums

rangeri 08-01-2019 23:15

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Quote:

Originally Posted by Dich Le Nhiet Ba (Post 150050866)
Đức, post link ngu như bòhttps://i.imgur.com/zQ01WFZ.png

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 3 bằng vozFApp

Đức ngu như bò:gach::gach: dùng đt nên post link vậy , đã edit nhé:*

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums

chetmethangthread 08-01-2019 23:15

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Quote:

Originally Posted by rangeri (Post 150050813)
Như ai đó trên voz nói , sau khi tỏ tình xịt chàng trai ấy đã trở thành 1 người đàn ông hết mơ mộng bằng việc vác dao đến nhà để tỏ tình lại
https://www.facebook.com/14112248223...6770379096245/

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums

Điên tình mẹ r. Thấy nó còn đẹp trai tướng tá ngon lành hơn mình mà kém quá.

Gửi từ HUAWEI BLL-L22 bằng vozFApp

tisoti 08-01-2019 23:15

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Quote:

Originally Posted by rangeri (Post 150050813)

Quote:

Originally Posted by Dich Le Nhiet Ba (Post 150050866)
Đức, post link ngu như bòhttps://i.imgur.com/zQ01WFZ.png

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 3 bằng vozFApp

https://i.imgur.com/FBFNpl9.png

fangy.. 08-01-2019 23:15

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Quote:

Originally Posted by rangeri (Post 150050813)
Như ai đó trên voz nói , sau khi tỏ tình xịt chàng trai ấy đã trở thành 1 người đàn ông hết mơ mộng bằng việc vác dao đến nhà để tỏ tình lại
link video

điên tình cmnr:gach::gach:

rangeri 08-01-2019 23:15

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
Quote:

Originally Posted by WindyydniW (Post 150050899)
Post link kiểu gì t ko bấm vào được nản vl. T dùng mobile còn ko thấy hết link cơ

Được gửi từ iPhone XXX - vozForums

Đã edit nhé:gach:

Được gửi từ iPhone 6s Plus - vozForums

nth0401 08-01-2019 23:18

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
này thấy giống nó diễn vkl , 2 clip mặc cùng 1 kiểu bộ đồ để cho ngta biết nó là thằng bị đá hồi trc à :surrender:

sticker 08-01-2019 23:18

Re: thanh niên tỏ tình xịt ở học viện âm nhạc đã trưởng thành
 
chắc diễn :sweat:

Được gửi từ iPhone X - vozForums


All times are GMT +7. The time now is 17:08.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.