vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   topic về e Kiều lại bị mod xoá (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7482264)

socbjtom 05-01-2019 11:57

topic về e Kiều lại bị mod xoá
 
Mod có thể giải thích giúp em vì sao k ạ?
Ở f17 e kêu gọi ok mod khoá
Bên f33 là bài báo sao mod khoá.
Vậy tại sao những topic khác dạng như vậy k bị khoá?
Buồn dã man các bác ạ!

Được gửi từ iPhone 5s - vozForums

lebao 05-01-2019 12:45

Re: topic về e Kiều lại bị mod xoá
 
Đọc sơ sơ nội quy thì sẽ biết tại sao đó bạn


All times are GMT +7. The time now is 03:45.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.