vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   DELL - Thông tin sản phẩm và dịch vụ chính hãng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=213)
-   -   DELL G7 – “CỖ MÁY HỦY DIỆT” DÀNH CHO GAME THỦ (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7481656)

Vos 15-01-2019 15:42

Re: DELL G7 – “CỖ MÁY HỦY DIỆT” DÀNH CHO GAME THỦ
 
sao dell ko mang dòng alienware về VN nhỉ :stick: vẫn thích dòng này hơn :sad:


All times are GMT +7. The time now is 00:20.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.