vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thắc mắc & Góp ý (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Box Mua bán Máy tính xách tay - 1 nick post nhiều bài (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7478345)

ud_cun1 30-12-2018 19:10

Box Mua bán Máy tính xách tay - 1 nick post nhiều bài
 
Mod check giúp, nội quy đã ghi rõ mà sao 1 nick post được nhiều bài. Bán 10 cái laptop thì đăng 10 bài riêng:surrender:

vaccoz 30-12-2018 20:22

Re: Box Mua bán Máy tính xách tay - 1 nick post nhiều bài
 
cái box đó vắng teo, thôi bỏ qua đi :">

Vos 30-12-2018 20:56

Re: Box Mua bán Máy tính xách tay - 1 nick post nhiều bài
 
Quote:

Originally Posted by ud_cun1 (Post 149881465)
Mod check giúp, nội quy đã ghi rõ mà sao 1 nick post được nhiều bài. Bán 10 cái laptop thì đăng 10 bài riêng:surrender:

bạn cho mình URL nick vi phạm nhé, mình cảm ơn

Quote:

Originally Posted by vaccoz (Post 149882655)
cái box đó vắng teo, thôi bỏ qua đi :">

vắng thì vắng nhưng chơi vẫn phải đúng luật bạn nhé

ksvnn1 09-01-2019 08:03

Re: Box Mua bán Máy tính xách tay - 1 nick post nhiều bài
 
Tuanadidas2015
https://forums.voz.vn/member.php?u=1489387
tin10021989
https://forums.voz.vn/member.php?u=1492544
2 ông này spam rất nhiều mặt hàng ở nhiều topic khác nhau trong f80 thím àh :canny: :canny:

thuyvan 09-01-2019 09:14

Re: Box Mua bán Máy tính xách tay - 1 nick post nhiều bài
 
Quote:

Originally Posted by ksvnn1 (Post 150053812)
Tuanadidas2015
https://forums.voz.vn/member.php?u=1489387
tin10021989
https://forums.voz.vn/member.php?u=1492544
2 ông này spam rất nhiều mặt hàng ở nhiều topic khác nhau trong f80 thím àh :canny: :canny:

Done, cảm ơn bạn đã rp.


All times are GMT +7. The time now is 05:08.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.