vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mạng gia đình & Doanh nghiệp nhỏ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Cần giúp lỗi ping transmit failed general failure (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7476718)

pnbien 28-12-2018 13:20

lỗi ping transmit failed general failure
 
Em dùng mạng Vietel dùng khoảng 10-20 phút lại bị lỗi này. Các bác có biết nguyên nhân tại đâu k ạ
https://2.pik.vn/20180a8fa299-d0c4-4...4e8848557e.jpg

sigel 28-12-2018 13:34

Re: lỗi ping transmit failed general failure
 
wifi hay dây hả cụ?
nếu là wifi thì thử chỉnh sang kênh khác. hạ tần số từ 40Mhz sang 20Mhz

nếu là dây thì kiểm tra coi có cái access point nào đặt ip trùng với ip của modem k?

pnbien 28-12-2018 13:35

Re: lỗi ping transmit failed general failure
 
Em dùng mạng dây. Các chỉ cụ thể giúp em đc k?

pnbien 28-12-2018 13:38

Re: lỗi ping transmit failed general failure
 
Vấn đề là laptop dùng wifi không bị lỗi này. Case dùng mạng dây thì cứ tầm 10-20 phút lại bị.

sigel 28-12-2018 15:24

Re: lỗi ping transmit failed general failure
 
thế thì nghi vấn là trong mạng có 1 cái access point nó đặt ip trùng với ip của modem nên mới bị lỗi này.

pnbien 29-12-2018 08:02

Re: lỗi ping transmit failed general failure
 
Thỉnh thoảng mới bị. Có khi nào tại Main k các bác


All times are GMT +7. The time now is 02:35.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.