vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thông báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Tổng kết 2018 - vozer chọn gì? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7476649)

vtalinh 28-12-2018 11:51

Tổng kết 2018 - vozer chọn gì?
 
Tình hình là cuối năm nên forums tổ chức bình chọn các sự kiện và những thứ liên quan trong cuộc sống cộng đồng, việc tổ chức thực hiện bởi các thành viên tích cực và góp ý của mọi người.

Công tác tổ chức được thực hiện trên facebook, trong nhóm chính thức của vOz https://www.facebook.com/groups/voz.vn

Danh sách những sự kiện đang tổ chức (có thể còn update):

Sản phẩm - nhãn hiệu đồ gia dụng, dân dụng
https://www.facebook.com/groups/voz....34311053822690

Kênh bán hàng online nhiều vozer tham gia nhất
https://www.facebook.com/groups/voz....c_location=ufi

Top sự kiện tiêu biểu của vOz trong năm 2018
https://www.facebook.com/groups/voz....c_location=ufi

Tin tức được vozer xem và chú ý nhất
https://www.facebook.com/groups/voz....c_location=ufi

Những nhân vật nổi bật nhất f33
https://www.facebook.com/groups/voz....c_location=ufi

Mời các bạn tham gia đóng góp thêm :D
Trước Tết mình sẽ (hoặc nhờ ai đó) làm một bài tổng hợp cho mọi người cùng tham khảo.


All times are GMT +7. The time now is 12:09.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.