vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mạng gia đình & Doanh nghiệp nhỏ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Cần giúp Help, cần giúp về mạng Internet (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7476229)

Sherd 27-12-2018 19:48

Help, cần giúp về mạng Internet
 
Xin phép các Mod và a em trên diễn đàn, máy của mình kết nối với mạng wifi được nhưng ko vào mạng được? Các máy khác vào được bình thường? Xin cao nhân chỉ điểm. Mình ko biết nhiều về mạng. Xin cảm ơn. Máy mình là máy của cơ quan
https://2.pik.vn/201818ed033d-57d6-4...43df770f52.jpghttps://2.pik.vn/20188cc3f67f-6d63-4...560fe83d00.jpg https://2.pik.vn/2018d824089d-c738-4...d20094c9b7.jpg

sigel 28-12-2018 00:42

Re: Help, cần giúp về mạng Internet
 
máy cơ quan thì đè thằng IT support của cơ quan ra mà hỏi.


All times are GMT +7. The time now is 18:32.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.