vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính bàn, linh kiện, mạng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Nơi khác Cần mua 1 case 2nd cấu hình như sau! (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7475581)

TinFeeling 27-12-2018 02:09

Cần mua 1 case 2nd cấu hình như sau!
 
Sinh viên nghèo bác nào giúp em với :sosad::sosad:
H61 + i3-2100 + gtx650 + ram8gb :adore::adore:
tất cả hàng 2nd hết càng tốt :sosad::sosad:

hung007008 11-02-2019 11:10

Re: Cần mua 1 case 2nd cấu hình như sau!
 
H61 + i3-2100 ram 6G đc k bạn


All times are GMT +7. The time now is 08:49.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.