vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mạng gia đình & Doanh nghiệp nhỏ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Thảo luận 3G-4G 1000GB/tháng tin được không? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7472998)

xuanlucvn 23-12-2018 16:51

3G-4G 1000GB/tháng tin được không?
 
https://2.pik.vn/201825d966f5-89c6-4...2c7fcc1fee.png
Em thấy trên mạng có gói này không biết tin được không...
Anh chị em nào đã sử dụng cho em xin ít ý kiến với.
TKs

keorongvangp66 26-01-2019 09:12

Re: 3G-4G 1000GB/tháng tin được không?
 
Tin thế méo nào đc =)) đc mấy gb nó lại bóp dái cho.

thieuchris1 05-02-2019 15:03

Re: Thảo luận 3G-4G 1000GB/tháng tin được không?
 
Nỏ:shame::shame::shame:

Được gửi từ NOKIA 1202 - vozForums

I_Newbie 06-02-2019 15:24

Re: 3G-4G 1000GB/tháng tin được không?
 
Đang xài gói 100gb/tháng của Vina. Xem film netflix vs youtue tẹt bô cả tháng mãi ko hết

Explorer 07-02-2019 08:07

Re: Thảo luận 3G-4G 1000GB/tháng tin được không?
 
Quote:

Originally Posted by I_Newbie (Post 150570731)
Đang xài gói 100gb/tháng của Vina. Xem film netflix vs youtue tẹt bô cả tháng mãi ko hết

Chỉ áp dụng ở một số tỉnh thì phải, tiết là k có tỉnh mình đang ở

Sent from Asus ASUS_Z017D using vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 01:35.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.