vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Tin tức iNet (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=26)
-   -   AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7460359)

BanhMyTrungThit 06-12-2018 09:04

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
vd quá, dân render cần nhiều core các kiểu chắc đang fap sắp ra

Gửi bằng vozFApp

Hvv.ver5 06-12-2018 09:13

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
Không thấy con cpu Laptop nào nhĩ. Đang định năm sau đổi lap thay cho con i3 6100u.

dhphucs 06-12-2018 09:27

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
nếu thông tin đúng thì sang năm in teo lại sấp mặt nữa rồi, từ ngày có ryzen inteo ăn không ngon, ngủ không yên

galaxyangelzz 06-12-2018 09:33

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
Quote:

Originally Posted by dhphucs (Post 149403036)
nếu thông tin đúng thì sang năm in teo lại sấp mặt nữa rồi, từ ngày có ryzen inteo ăn không ngon, ngủ không yên

mảng phổ thông còn đỡ
mảng Server mới nát kìa
AMD dự chiếm 30% thị phần từ mức <10%

AMD mà ăn được miếng bánh server ở TQ ko cũng ngập mồm :sexy:

mrtea 06-12-2018 09:40

Re: Page 3 - AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
Em ra nhanh quá :sosad::sosad::beauty:

Được gửi từ iPhone 6 - vozForums

sehtr7 06-12-2018 09:47

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
129 Trump, 6 core, tích hợp đồ hoạ

Moá rút tay ra khỏi quần mau lên

Sent from OPPO RMX1801 using vozFApp

fly07 06-12-2018 09:48

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
Quote:

Originally Posted by galaxyangelzz (Post 149403169)
mảng phổ thông còn đỡ
mảng Server mới nát kìa
AMD dự chiếm 30% thị phần từ mức <10%

AMD mà ăn được miếng bánh server ở TQ ko cũng ngập mồm :sexy:

Intel lại bị cấm bán chip server cho TQ :sosad:

leon_123 06-12-2018 09:50

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
Hết VGA tới CPU, năm sau dự là khốc liệt đây.
Cứ bình tĩnh hóng thôi, không nên manh động. :dreaming:

.JETIX. 06-12-2018 10:00

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
5ghz mà giá này 300+ fps csgo ko còn xa :pudency:

mrg 06-12-2018 10:08

Re: AMD Ryzen 3000 series rò rỉ giá và cấu hình, tối đa 16 nhân - 5.1 GHz trên socket AM4
 
Chuẩn bị thay dàn mới, cho em Athlon X3 450 ở nhà nghỉ hưu được rồi, 7 năm mà vẫn chiến tốt :adore:.


All times are GMT +7. The time now is 14:47.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.