vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   From f17 with Love (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=145)
-   -   Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =)) (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7456225)

conmahoang1997 29-11-2018 23:25

Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =)) Kể chuyện vợ chồng trẻ
 
Bọn em mới cưới được 4 tháng nay em đi đá bóng về muộn vì đi liên hoan với đội,tđn nó lại nt gọi điện đúng lúc em đang đá bóng bảo đến shop đón nó
Đá xong mới thấy đc tin nhắn của nó,em nghĩ chắc nó tự về đc rồi nên đi liên hoan với đội luôn
Ai ngờ về nhà nó mặt nặng mặt nhẹ càu nhàu với mình chứ -.- đm xưa ở nhà bà già nói nhiều mình đã ức chế lắm lúc cãi lại rồi.
Nhịn được một lúc bực mình quá em mới chừi tay đôi lại luônn,kiểu nó nói câu nào em đế lại câu đấy....nó cay quá đéo làm gì đc thì đứng dạy mặc quần áo xong định bỏ điii,em tính kệ mẹ nó mà sợ nó về nhà bên kia,mai ông già nó lại gọi điện lằng nhằng nên em giữ cmn lại xong chạy ra khoá cmn cửa nhà =)))
Em mới bảo
-Ở nhàaa
-Tao đi đâu kệ mẹ tao
-Bố mày đéo cho đi
Cay quá giờ cay đéo làm gì đc nữa rồi thì ngồi khóc =)) giờ thì nó ngủ rồi ạ
Hihi giờ nghĩ lại thấy đáng yêu vl :*
Update sáng nayy :beauty:
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...1&postcount=80
Update chiều
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=125
Câu chuyện thuở mới đôi mươi em đang tuổi trăng trònnn
Tập 1
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=160
Tập 2
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=181
Tập 3
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=232
Tập 4
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=264
Tập 5 Update 13/12/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=434
Tập 6 update 17/12/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=478
Tập 7 update18/12/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=492
Tập 8 update 20/12/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=542
Tập 9 update 26/12/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=633
Tập 10 update 29/12/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=723
Tập 11 update 5/1/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=726
Tập 12 update 7/1/2018
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=743
Tập 13 update 13/1/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=734
Tập 14 update 18/1/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=766
Tập 15 update 24/1/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=794
Tập 16 update 14/2/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=858
Tập 17 update 27/2/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=925
Tập 18 update 20/5/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1057
Tập 19 update 22/5/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1071
Tập 20 update 22/7/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1148
**************************************************************
Tâm sự cuộc sống hiện tại
Update 24/12/2018 đêm noel
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=595
Update 1/1/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=691
Update 3/2/2019 29 tết
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=837
Nay chửi nhau tiếp 15/2/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=871
Biến cố gia đình trẻ 28/3/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=966
Biến cố gia đình trẻ 29/3/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=981
Biến cố gia đình trẻ 30/3/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=986
Thực tại 18/5/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1041
Update 22/10/2019
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...postcount=1177
************************************************************
NGOẠI TRUYỆN
Tập 1
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=313
Tập 2
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=350
Tập 3
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=372
Tập 4
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=375
Tập cuối 18+
https://forums.voz.vn/showpost.php?p...&postcount=390
Mỗi bình luận là một tấm lòng được gửi về quỹ tình thương giúp tác giả có động lực viết tiếp câu chuyện :adore:

chammut69 29-11-2018 23:28

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
Quote:

Originally Posted by conmahoang1997 (Post 149288044)
Bọn em mới cưới được 4 tháng nay em đi đá bóng về muộn vì đi liên hoan với đội,tđn nó lại nt gọi điện đúng lúc em đang đá bóng bảo đến shop đón nó
Đá xong mới thấy đc tin nhắn của nó,em nghĩ chắc nó tự về đc rồi nên đi liên hoan với đội luôn
Ai ngờ về nhà nó mặt nặng mặt nhẹ càu nhàu với mình chứ -.- đm xưa ở nhà bà già nói nhiều mình đã ức chế lắm lúc cãi lại rồi.
Nhịn được một lúc bực mình quá em mới chừi tay đôi lại luônn,kiểu nó nói câu nào em đế lại câu đấy....nó cay quá đéo làm gì đc thì đứng dạy mặc quần áo xong định bỏ điii,em tính kệ mẹ nó mà sợ nó về nhà bên kia,mai ông già nó lại gọi điện lằng nhằng nên em giữ cmn lại xong chạy ra khoá cmn cửa nhà =)))
Em mới bảo
-Ở nhàaa
-Tao đi đâu kệ mẹ tao
-Bố mày đéo cho đi
Cay quá giờ cay đéo làm gì đc nữa rồi thì ngồi khóc =)) giờ thì nó ngủ rồi ạ
Hihi giờ nghĩ lại thấy đáng yêu vl :*

Vợ chồng cãi nhau thì cc làm hòa

zzlinhsieunhanzz 29-11-2018 23:28

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
1997 mà đã có vợ rồi à :( đm 94 còn chưa có ny đây này

hatsalivocot 29-11-2018 23:28

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
Quote:

Originally Posted by conmahoang1997 (Post 149288044)
Bọn em mới cưới được 4 tháng nay em đi đá bóng về muộn vì đi liên hoan với đội,tđn nó lại nt gọi điện đúng lúc em đang đá bóng bảo đến shop đón nó
Đá xong mới thấy đc tin nhắn của nó,em nghĩ chắc nó tự về đc rồi nên đi liên hoan với đội luôn
Ai ngờ về nhà nó mặt nặng mặt nhẹ càu nhàu với mình chứ -.- đm xưa ở nhà bà già nói nhiều mình đã ức chế lắm lúc cãi lại rồi.
Nhịn được một lúc bực mình quá em mới chừi tay đôi lại luônn,kiểu nó nói câu nào em đế lại câu đấy....nó cay quá đéo làm gì đc thì đứng dạy mặc quần áo xong định bỏ điii,em tính kệ mẹ nó mà sợ nó về nhà bên kia,mai ông già nó lại gọi điện lằng nhằng nên em giữ cmn lại xong chạy ra khoá cmn cửa nhà =)))
Em mới bảo
-Ở nhàaa
-Tao đi đâu kệ mẹ tao
-Bố mày đéo cho đi
Cay quá giờ cay đéo làm gì đc nữa rồi thì ngồi khóc =)) giờ thì nó ngủ rồi ạ
Hihi giờ nghĩ lại thấy đáng yêu vl :*

Tóm tắt 2 con đàn bà cãi nhau

Gửi từ Iphone Dual Sim bằng vozFApp

jokermks 29-11-2018 23:31

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
Quote:

Originally Posted by conmahoang1997 (Post 149288044)
Bọn em mới cưới được 4 tháng nay em đi đá bóng về muộn vì đi liên hoan với đội,tđn nó lại nt gọi điện đúng lúc em đang đá bóng bảo đến shop đón nó
Đá xong mới thấy đc tin nhắn của nó,em nghĩ chắc nó tự về đc rồi nên đi liên hoan với đội luôn
Ai ngờ về nhà nó mặt nặng mặt nhẹ càu nhàu với mình chứ -.- đm xưa ở nhà bà già nói nhiều mình đã ức chế lắm lúc cãi lại rồi.
Nhịn được một lúc bực mình quá em mới chừi tay đôi lại luônn,kiểu nó nói câu nào em đế lại câu đấy....nó cay quá đéo làm gì đc thì đứng dạy mặc quần áo xong định bỏ điii,em tính kệ mẹ nó mà sợ nó về nhà bên kia,mai ông già nó lại gọi điện lằng nhằng nên em giữ cmn lại xong chạy ra khoá cmn cửa nhà =)))
Em mới bảo
-Ở nhàaa
-Tao đi đâu kệ mẹ tao
-Bố mày đéo cho đi
Cay quá giờ cay đéo làm gì đc nữa rồi thì ngồi khóc =)) giờ thì nó ngủ rồi ạ
Hihi giờ nghĩ lại thấy đáng yêu vl :*

nhây thế sau này nó nhờn đấy nhé :gach:

conmahoang1997 29-11-2018 23:33

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
Quote:

Originally Posted by zzlinhsieunhanzz (Post 149288086)
1997 mà đã có vợ rồi à :( đm 94 còn chưa có ny đây này

Bố mẹ già rồi nên cưới sớm bác ơii :((

conmahoang1997 29-11-2018 23:35

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
Quote:

Originally Posted by jokermks (Post 149288133)
nhây thế sau này nó nhờn đấy nhé :gach:

Bình thường ko làm sao thì gọi anh em,còn ko thì sang mày tao luôn :shame:
Lắm lúc thấy cần dạy lại vợ :shame:

1ngayvange 29-11-2018 23:35

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
nó ngủ rồi à, bây giờ thế này nhé, mò lên đi rồi ... trộm :sexy:

YunKs 29-11-2018 23:36

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
Vợ bác mấy tuổi ? :shame:

Được gửi từ iPhone X - vozForums

TangNgocDiep 29-11-2018 23:36

Re: Nay cãi nhau với vợ vui quá mấy bác ạ =))
 
Vk sn 1997 trở đi thì cũng ngon chym đấy


All times are GMT +7. The time now is 01:19.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.