vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính bàn, linh kiện, mạng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Nơi khác Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7438907)

loclt 04-11-2018 11:52

Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
Thích đổi con Strix nên bán, hàng game nên ace mua yên tâm, đến nhà test ok hãy lấy.
Dòng này 2 fan, nhìn đẹp mà nhiệt độ quá tốt. Giá bay nhanh 1.000.000đ. fix cho bạn nào lấy sớm. Thank 0935.337711 zalo nhé

loclt 18-11-2018 10:25

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020

loclt 23-11-2018 16:41

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020

loclt 26-11-2018 13:13

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020

loclt 28-11-2018 11:38

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020

loclt 02-12-2018 12:00

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020

loclt 17-12-2018 21:30

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020

Casper_HN 17-12-2018 21:32

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
HN thì chén, ĐN thì chịu rồi...

nguyenhaiduong 21-12-2018 15:17

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Cần ngùn fụ ko nhỉ https://i.imgur.com/uzQb2yt.png 99212

loclt 26-12-2018 18:50

Re: Đà Nẵng - Sapphire RX 460 2GB còn Bảo hành 2020
 
Quote:

Originally Posted by nguyenhaiduong (Post 149698174)
Cần ngùn fụ ko nhỉ https://i.imgur.com/uzQb2yt.png 99212

không cần bạn


All times are GMT +7. The time now is 08:58.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.