vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mạng gia đình & Doanh nghiệp nhỏ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Cần giúp Cấu hình MikroTik Router 2 cổng ETH cùng lớp mạng. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7437732)

KidRain 02-11-2018 18:26

Cấu hình MikroTik Router 2 cổng ETH cùng lớp mạng.
 
Chào các thím.
Chả là mình đang tìm hiểu cách cấu hình cấp DHCP cho các cổng Ethernet trên Router MikroTik Cloud Core. Về cơ bản là đã cấp được DHCP, cấp được Internet cho các cổng. Nhưng mình gặp 1 vấn đề, là muốn 2 cổng ETH 3 và 4 cùng chung lớp mạng. Ví dụ cổng ETH3 là 192.168.10.2-192.168.10.100, cổng ETH4 là 192.168.10.102-192.168.10.200. Lúc này 2 cổng vẫn cấp được DHCP bình thường, nhưng 1 trong 2 cổng sẽ không cấp Internet (có lúc là cả 2 đều không cấp Internet).
Thím nào rành về mạng máy tính có thể giúp đỡ mình ca này với. Xin cảm ơn các thím. :stick::stick::stick:

hetien 02-11-2018 20:00

Re: Cần giúp Cấu hình MikroTik Router 2 cổng ETH cùng lớp mạng.
 
Bridge 2 cổng 3&4. Cấp DHCP cho bridge vừa tạo.

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp

microvn2012 02-11-2018 20:34

Re: Cấu hình MikroTik Router 2 cổng ETH cùng lớp mạng.
 
bridge nó vào nhau là đc bạn ạ https://i.imgur.com/lawP4jw.gif

KidRain 03-11-2018 10:28

Re: Cấu hình MikroTik Router 2 cổng ETH cùng lớp mạng.
 
Quote:

Originally Posted by hetien (Post 148822527)
Bridge 2 cổng 3&4. Cấp DHCP cho bridge vừa tạo.

Gửi từ Samsung SM-N920C bằng vozFApp

Quote:

Originally Posted by microvn2012 (Post 148823080)
bridge nó vào nhau là đc bạn ạ https://i.imgur.com/lawP4jw.gif

Thank 2 thím nhiều. Để mình tìm hiểu. https://i.imgur.com/fSVmHaz.png


All times are GMT +7. The time now is 22:29.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.