vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Mạng gia đình & Doanh nghiệp nhỏ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Cần giúp kích sóng 4G? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7431499)

iso 24-10-2018 11:02

kích sóng 4G?
 
Em có mua 1 cục phát 4G và 1 sim vina 4G đóng tiền 1 năm. nhưng chạy không nổi các java crip của facebook.

có các nào kích sóng mạnh hơn không các thím?

chaikun 30-10-2018 23:59

Re: kích sóng 4G?
 
có chõ cắm anten ngoài ko thím

kakavt 31-10-2018 15:44

Re: kích sóng 4G?
 
Huawei với ZTE thì thường có cổng TS9 để cắm anten bắt sóng 3G/4G, mấy hãng khác thì hên xui. Thường thì để cục phát gần cửa sổ hay chỗ thoáng thì sóng tốt hơn.


All times are GMT +7. The time now is 10:58.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.