vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Offline (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=35)
-   -   mini offline Đà Lạt (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=74288)

meoden217 17-03-2008 21:26

mini offline Đà Lạt
 
Anh em Đà Lạt chưa được gặp nhau nhể, hôm nào off phát đê.:haha: Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà,.... đi tuốt. Ai có nhu cầu thì đăng kí, trên 10 người thì off, thời gian địa điểm bàn sau:) :look_down:

kinh_van 18-03-2008 18:34

Re: mini offline Đà Lạt
 
sao ế vậy..chắt phóg honda lên DL làm phát quá :D


All times are GMT +7. The time now is 11:37.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.