vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thông báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Sự kiện thả nick tháng 9 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7397062)

vtalinh 10-09-2018 13:08

Sự kiện thả nick tháng 9
 
Chương trình thả nick trong tháng này như sau:

1. Một số box sẽ diễn ra các sự kiện để thả nick cho thành viên, luôn có điều kiện đi kèm, được sticky. Chương trình này không áp dụng f17 và các box con bên trong.

2. Chương trình Flash Sale thực hiện trên Fanpage và Group, điều kiện rất dễ, ai nhanh chân thì được, thỉnh thoảng mới làm và ngẫu nhiên. Chương trình này dành cho các bạn không có clone để tham gia chương trình bên trên.

Link Fanpage: https://www.facebook.com/vozpage

Link Group: https://www.facebook.com/groups/voz.vn


All times are GMT +7. The time now is 19:12.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.