vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7374738)

IronMain 10-08-2018 20:53

"Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
lời bài hát thì sặc mùi tệ nạn xã hội

dân trí thấp thế này chỉ chứng tỏ việt nam mình sẽ không bao giờ khá được :pudency:
clip
https://www.youtube.com/watch?v=wKMG9yaqdns
https://2.pik.vn/201870ba32a8-8261-4...fb605d4341.jpg

à, thằng nhóc 21t rồi
:gach:
http://dienanhvietnam.com.vn/guong-m...%E2%80%9D.html

dcmvitcon 10-08-2018 20:55

Nhặc như đấm vào tai. Còn những cái khác không nói đến

Được gửi từ iPhone 7 Plus - vozForums

Young Yezzy 10-08-2018 20:55

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
XXXTENTACION phiên bản lỗi à? :lol:


https://2.pik.vn/2018f290d12a-b028-4...3b21847453.png

banbanhgio 10-08-2018 20:57

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
Quote:

Originally Posted by IronMain (Post 147209458)
lời bài hát thì sặc mùi tệ nạn xã hội
clip có xử dụng trẻ em trong các cảnh ăn chơi của chúng nó

dân trí thấp thế này chỉ chứng tỏ việt nam mình sẽ không bao giờ khá được :pudency:
clip
https://www.youtube.com/watch?v=wKMG9yaqdns
https://2.pik.vn/201870ba32a8-8261-4...fb605d4341.jpg

mày chắc đéo gì bằng tuổi thằng trẻ con đấy:gach:

hinhoc 10-08-2018 20:58

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
Thằng đó hình như không phải trẻ con mà là cơ thể nó chỉ phát triển được vậy
Nhưng mà lời nhạc thì quá mất dạy, tệ nạn. Còn lôi vợ người khác vào, giống cái bài cắc cùm cum của thằng Rich Choi. Súc vật.

EverythingToMe 10-08-2018 20:58

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
Quote:

Originally Posted by banbanhgio (Post 147209547)
mày chắc đéo gì bằng tuổi thằng trẻ con đấy:gach:

Bị não à bạn, đã xem video chưa?:surrender:

Bmaster 10-08-2018 21:00

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
Thằng đó bị tật ko lớn dc thì phải, chứ nó ko phải trẻ con đâu

Cơ mà bài hát chỉ hợp với thành phần trẩu thôi

banbanhgio 10-08-2018 21:01

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
Quote:

Originally Posted by EverythingToMe (Post 147209566)
Bị não à bạn, đã xem video chưa?:surrender:

có đéo gì mà ko xem nó bị bệnh ko phát triển chứ trẻ con đéo đâu ra

IronMain 10-08-2018 21:01

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
Quote:

Originally Posted by banbanhgio (Post 147209547)
mày chắc đéo gì bằng tuổi thằng trẻ con đấy:gach:

Quote:

Originally Posted by hinhoc (Post 147209561)
Thằng đó hình như không phải trẻ con mà là cơ thể nó chỉ phát triển được vậy
Nhưng mà lời nhạc thì quá mất dạy, tệ nạn. Còn lôi vợ người khác vào, giống cái bài cắc cùm cum của thằng Rich Choi. Súc vật.

người lớn thì cơ thể nó xương xẩu ( dù nhìn như trẻ con) mày có hiểu không:surrender:

huyle9 10-08-2018 21:01

Re: "Bốc bát họ" quá nản với thị hiếu của giới trẻ
 
Quote:

Originally Posted by EverythingToMe (Post 147209566)
Bị não à bạn, đã xem video chưa?:surrender:

Thằng cu đấy sinh năm 97 đấy mày :go:


All times are GMT +7. The time now is 10:46.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.