vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   FPS (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=249)
-   -   CS:GO giá 345k nên không mn. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6973529)

OPTIFONT 19-02-2018 21:21

CS:GO giá 345k nên không mn.
 
CS:GO giá 345k nên không mn.

OPTIFONT 19-02-2018 21:31

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
S:GO giá 345k nên không mn.

NguyenKha386 19-02-2018 22:21

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
có tiền thì mình quất thôi

Anzujaamu 19-02-2018 22:22

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
Quote:

Originally Posted by OPTIFONT (Post 137352217)
CS:GO giá 345k nên không mn.

quá đắt https://i.imgur.com/8kNEyvT.png

quantraitreo 19-02-2018 22:31

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
mua ngoài có 120k mà. giải trí okie đó

vaccoz 19-02-2018 22:33

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
steam sale cs:go có 90k mà

ShiverD 20-02-2018 01:53

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
thằng này spam kiếm post ah? :go:
steam bán có 90k

NecrolyseS 20-02-2018 20:10

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
em mới mua 81k :look_down: nhưng k chuyển khoản, dùng thẻ gate nên thành 100 :sosad:

likecolor 21-02-2018 15:20

Re: CS:GO giá 345k nên không mn.
 
spam àhttps://i.imgur.com/sM7GAs2.png

mgclamn 21-02-2018 19:11

Mua trực tiếp visa có hơn 100k à

Được gửi từ iPhone 8 Plus - vozForums


All times are GMT +7. The time now is 17:23.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.