vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính chuyên dụng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=112)
-   -   màn hình vậy hở sáng ít hay nhiều các bạn (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6960521)

dynastywarry 13-02-2018 17:24

màn hình vậy hở sáng ít hay nhiều các bạn
 
lg 27mp59 màn led
em nó nên mang đi đổi hay bảo hành ko
http://2.pik.vn/2018dd217aa8-f638-46...9320d7f5bb.jpg

vitbauxauxi 21-02-2018 08:59

Re: màn hình vậy hở sáng ít hay nhiều các bạn
 
kệ đi bác ơi, hở sáng chả ảnh hưởng j trải nghiệm đâu. đừng lên mạng đọc về hở sáng mà hoang mang, màn lập với màn vi tính của mình đều hở sáng và mình đều kệ nó.

comxi 21-02-2018 13:32

Re: màn hình vậy hở sáng ít hay nhiều các bạn
 
sản phẩm của mình bị lỗi ai cũng đều muốn đi đổi nhưng cái quan trọng là người ta có cho đổi ko kìa


All times are GMT +7. The time now is 06:04.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.