vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   From f17 with Love (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=145)
-   -   (rv) yêu gái 1 đời chồng (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6824957)

tudeza 18-05-2019 16:05

Re: (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Quote:

Originally Posted by doafake (Post 151826236)
Tôi dùng nhiều từ ngữ liên quan đến bộ phận sinh dục nên Vân cho đi đảo một tuần để tự kiểm điểm bản thân

Xong là voz cũng biến cmn mất 1 tháng :stick::stick::stick:

nhamkk 18-05-2019 16:20

Re: (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
May quá voz quay trở lại r

Coolboy9xx 18-05-2019 22:34

Re: (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Làm tí review đi

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 5 bằng vozFApp

lenthiendang99 19-05-2019 22:40

Re: Page 117 - (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Ơ voz mở lại rồi à. https://raw.githubusercontent.com/we...ebye_smile.png Cục Sì Lầu Ông Bê Lắp https://raw.githubusercontent.com/we..._big_smile.pnghttps://raw.githubusercontent.com/we..._big_smile.png

Được gửi từ casio fx 6vn plus - vozForums

Manchester United FC 20-05-2019 10:18

Re: Page 117 - (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Review đê thím

Được gửi từ nơi có ánh sáng cách mạng - vozForums

Coolboy9xx 20-05-2019 15:57

Re: (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Quote:

Originally Posted by lenthiendang99 (Post 151848624)
Ơ voz mở lại rồi à. https:\\raw.githubusercontent.com/werfe/VZEmoticons/master/images/30shades/byebye_smile.png (Ảnh) Cục Sì Lầu Ông Bê Lắp https:\\raw.githubusercontent.com/werfe/VZEmoticons/master/images/30shades/byebye_big_smile.png (Ảnh) https:\\raw.githubusercontent.com/werfe/VZEmoticons/master/images/30shades/byebye_big_smile.png (Ảnh)

Được gửi từ casio fx 6vn plus - vozForums

Tôi là tôi thấy ông cmt dạo từ lâu rồi mà. Còn ở đó mà Bê lắp:gach::gach::gach:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 5 bằng vozFApp

lenthiendang99 20-05-2019 17:16

Re: (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Quote:

Originally Posted by Coolboy9xx (Post 151860086)
Tôi là tôi thấy ông cmt dạo từ lâu rồi mà. Còn ở đó mà Bê lắp:gach::gach::gach:

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 5 bằng vozFApp

oan cho em quá, cái nick này chả biết có mấy người dùng nữa, em chỉ cmt trong bài này thôi chứ, em k có thói quen cmt dạo. mà mà chắc em k dám viết nữa đâu sợ các thím thông lắm, cuộc sống thay đổi con người cũng thay đổi rồi các thím à

moon hee jun 20-05-2019 19:47

Re: (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Vợk sắp sinh chưa bác thớt?

lenthiendang99 20-05-2019 21:39

Re: Page 117 - (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Quote:

Originally Posted by moon hee jun (Post 151863963)
Vợk sắp sinh chưa bác thớt?

Bụng nó to bằng cái trống rồi 3 tháng nữa 1 voz con ra đời

Được gửi từ casio fx 6vn plus - vozForums

WhiteHorse7 20-05-2019 22:27

Re: Page 117 - (rv) yêu gái 1 đời chồng
 
Quote:

Originally Posted by lenthiendang99 (Post 151861556)
oan cho em quá, cái nick này chả biết có mấy người dùng nữa, em chỉ cmt trong bài này thôi chứ, em k có thói quen cmt dạo. mà mà chắc em k dám viết nữa đâu sợ các thím thông lắm, cuộc sống thay đổi con người cũng thay đổi rồi các thím à

Thím không viết nữa thật à. http://i.imgur.com/4gmOAMB.gif

Được gửi từ iPhone 7 - vozForums


All times are GMT +7. The time now is 03:04.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.