vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Trường đua (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Đua max ram laptop (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6666785)

CLAWRIDE 09-11-2017 17:37

Đua max ram laptop
 
http://2.pik.vn/2017cfa76c8c-e725-49...ef87c35388.jpg
http://2.pik.vn/2017d12e8f96-3a5d-46...74bb910a06.jpg

max cấu hình

fangocuong 10-11-2017 00:15

Re: Đua max ram laptop
 
Hỏi không phải chứ tối đa bạn sử dụng được bao nhiêu % của cái 32GB kia :stick:

RAM nhiều vậy thì bạn tắt cái pagefile luôn cho rồi :shame:

CLAWRIDE 10-11-2017 00:20

Re: Đua max ram laptop
 
Quote:

Originally Posted by fangocuong (Post 129885113)
Hỏi không phải chứ tối đa bạn sử dụng được bao nhiêu % của cái 32GB kia :stick:

RAM nhiều vậy thì bạn tắt cái pagefile luôn cho rồi :shame:

Tớ bán máy tính bàn 32GB ram chuyển sang laptop 32GB ram :chaymau: , vì lý do máy bàn nặng quá vác đi ko nổi

lmdvip 06-02-2018 22:15

Re: Đua max ram laptop
 
Dùng gì nhiều ram vậy thím :gach: của e 8gb còn chưa dùng hết

Gửi từ HTC Desire 10 Pro bằng vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 20:15.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.