vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6335209)

mua tren pho vang 26-07-2017 19:49

BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
:sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat:

NguoiVietGocCongoVer2 26-07-2017 19:51

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
Là dư lào??? :canny:

SwiftBlade 26-07-2017 19:55

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
Bảo trì thôi cứ bình tĩnh -_-

gaododo 26-07-2017 20:00

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
Nó thông báo trên twitter đang bảo trì rồi kìa con gà, yếu mà khoái ra gió

poloniex 26-07-2017 20:03

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
Bởi mấy thằng ngu này chơi hoài hỏi sao không lời mà toàn lỗ.

banbancailol1111 26-07-2017 20:09

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
mới vào thử thì thấy thông báo update...nghe thông tin đâu vậy thanh niên :go:

mua tren pho vang 26-07-2017 20:42

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
Quote:

Originally Posted by SwiftBlade (Post 122006865)
Bảo trì thôi cứ bình tĩnh -_-

Quote:

Originally Posted by gaododo (Post 122007181)
Nó thông báo trên twitter đang bảo trì rồi kìa con gà, yếu mà khoái ra gió

Quote:

Originally Posted by banbancailol1111 (Post 122007797)
mới vào thử thì thấy thông báo update...nghe thông tin đâu vậy thanh niên :go:

ờ, thì bảo trì thôi:sogood:
hi vọng là vậy

mua tren pho vang 26-07-2017 20:45

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
https://twitter.com/search?q=btc-e%20down&src=tyah
mời các bạn vào hóng. Bảo trì l gì mà chả thông báo trước gì cả.

quynhhuong999 26-07-2017 20:47

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
Báo bảo trì cho bà con khỏi nhốn nháo thôi.
Giống lr ngày xưa

Sent from my iPhone using vozForums

wangdongyi 26-07-2017 20:48

Re: BTCe sập sàn rồi. Kỳ này không biết bao nhiêu anh tài khóc ròng đây
 
mà cho em hỏi , em muốn mua 0.04 BTC vào ví blockchain co thể dùng BTC E đc hok ạ


All times are GMT +7. The time now is 19:37.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.