vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Overwatch (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=237)
-   -   Cấu hình yêu cầu overwatch (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=6285937)

tz.boomer 11-07-2017 16:11

Cấu hình yêu cầu overwatch
 
Có bác nào chơi overwatch trên mobile workstation chưa :)) e đang dùng dell precision m4600 đang định mua game mà không biết máy chơi đc không @@

hoang0412 26-09-2017 15:34

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
chơi tốt nhé, mình dùng X1 Carbon Gen 1 còn chơi đc nữa là ...:gach:

WENBIE. 08-12-2017 10:10

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
Giống máy mình, chơi đc nhé

(Tan Thu Tuong) Phan anh 06-04-2018 00:05

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
chơi ngon lành, mình dùng 650ti vẫn max dc cấu hình :D

st0ner 06-04-2018 15:12

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
quardo k600 vẫn bắn ầm ầm low res :(

People's Daily 08-04-2018 12:20

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
Quote:

Originally Posted by tz.boomer (Post 120855597)
Có bác nào chơi overwatch trên mobile workstation chưa :)) e đang dùng dell precision m4600 đang định mua game mà không biết máy chơi đc không @@

Chơi ngon bác mua đi khỏi suy nghĩ :chaymau:

pedeyeunuoc 20-04-2018 16:23

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
750 thường 2gb đây :go:

risky30 11-02-2019 11:17

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
ra tiệm hỏi cấu hình cho nhanh:">:">:">:">:">:">

ccbn 04-09-2019 00:23

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
bookmark...

KeanuHN 05-09-2019 12:47

Re: Cấu hình yêu cầu overwatch
 
Game này còn ai chơi ko ?

Gửi từ HUAWEI RNE-L22 bằng vozFApp


All times are GMT +7. The time now is 11:02.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.