vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Siêu thị điện máy Tân Bình ai mua rồi cho ý kiến ??? (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=583120)

winnguyen87 20-11-2009 20:48

Siêu thị điện máy Tân Bình ai mua rồi cho ý kiến ???
 
Mấy bác cho ý kiến mua hàng ở siêu thị điện máy Tân Bình, chế độ bảo hành với giá cả ra sao so với chỗ khác? ai mua ở đấy rùi cho ý kiến nhé ???:D

amicecorp 21-11-2009 22:43

Re: Siêu thị điện máy Tân Bình ai mua rồi cho ý kiến ???
 
là ở đâu vậy ta? CMC thì đắt hơn và cũ hơn ..

sanyovttp 03-02-2015 21:31

Re: Siêu thị điện máy Tân Bình ai mua rồi cho ý kiến ???
 
Quote:

Originally Posted by winnguyen87 (Post 8392640)
Mấy bác cho ý kiến mua hàng ở siêu thị điện máy Tân Bình, chế độ bảo hành với giá cả ra sao so với chỗ khác? ai mua ở đấy rùi cho ý kiến nhé ???:D

Thấy bên đó toàn bán hàng qua sử dụng mà
dienmaytanbinh.com


All times are GMT +7. The time now is 20:09.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.