vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính bàn, linh kiện, mạng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Nơi khác Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=571552)

arnold7481 15-11-2009 19:16

Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
Do nhu cầu thay đổi nên mình muốn bán hoặc đổi lên từ Ram Kingston 2GB (2x1GB) Bus 800 DDR2, còn bảo hành rất dài (33 tháng) ở Xuân Vinh, thành 4GB (2x2GB) DDR2, bus 800 hoặc 1066. Giá cả thương lượng.:chaymau:

Bạn nào muốn giao dịch, xin liên hệ

woanversace 15-11-2009 20:21

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
đặt gạch!

arnold7481 16-11-2009 11:09

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
UP--------------------------------------

vnn12699621 16-11-2009 19:15

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
Giá nhiu vậy bạn

arnold7481 17-11-2009 15:26

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
UP--------------------------------------

GàH5N1 17-11-2009 16:37

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
Đổi lên cặp A-Data ko ????
//Không phải kit nhé .
Hoặc cặp Samsung hàng AN cũng BH tầm 33 tháng ko tản nhiệt Pass 1100 cas6 Vdim df nhé :D

arnold7481 18-11-2009 13:08

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
UP--------------------------------------

arnold7481 20-11-2009 12:28

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
UP--------------------------------------

arnold7481 23-11-2009 15:25

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
UP--------------------------------------

arnold7481 28-11-2009 21:31

Re: Đà Nẵng – ĐN RAM máy tính cần bán hoặc đổi
 
UP--------------------------------------


All times are GMT +7. The time now is 11:31.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.