vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Garena - Liên Quân Mobile (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=254)
-   -   xin acc game (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5628490)

KelvinLeez 29-12-2016 00:42

xin acc game
 
Bác nào có k chơi cho e xin choi xem ntn.

haitaybopvu 29-12-2016 18:49

Re: xin acc game
 
Ib e có cái acc có butterfly

chuyenhoasim 31-12-2016 16:01

Re: xin acc game
 
Quote:

Originally Posted by KelvinLeez (Post 106382026)
Bác nào có k chơi cho e xin choi xem ntn.

:sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat:

definitelynotme 31-12-2016 17:42

Re: xin acc game
 
lập cái nick đơn giản mà thím :stick:

slowmanta 06-01-2017 03:08

Re: xin acc game
 
acc Garena, chơi LMHT chả lẽ bác k có !!!

mrchu0712 11-01-2017 12:34

Re: xin acc game
 
cũng hóng ạ - nếu có bác cho e xin 1 cái với

Backintime123 12-01-2017 21:30

Re: xin acc game
 
Nick mà dễ xin vậy à


All times are GMT +7. The time now is 13:44.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.