vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Hearthstone (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=241)
-   -   [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5575929)

bqdat9 10-12-2016 10:35

[Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Như tiêu đề trên, mình có tài khoản Blizzard. Mình có mật khẩu, email các thứ tuy nhiên không nhớ câu hỏi bảo mật. Các bác chỉ giúp cách thay đổi câu hỏi bảo mật trong tài khoản với

bqdat9 10-12-2016 16:42

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Các bác vào giúp với ạ :stick: :stick: :stick:

moruya 10-12-2016 18:47

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Liên hệ support Blizzard đi bạn

blrv154@gmail.com 10-12-2016 18:51

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Không có cách đổi nhé. Đợt trước quên pass xong sau nhờ support thì họ cũng chỉ đọc cho câu hỏi và đợi mình đưa ra đáp án đúng rồi mới đổi pass lại cho. Lần ấy mình hỏi đổi câu hỏi bảo mật kiểu gì thì họ bảo hiện tại không đổi được

bqdat9 10-12-2016 23:03

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Quote:

Originally Posted by blrv154@gmail.com (Post 105291913)
Không có cách đổi nhé. Đợt trước quên pass xong sau nhờ support thì họ cũng chỉ đọc cho câu hỏi và đợi mình đưa ra đáp án đúng rồi mới đổi pass lại cho. Lần ấy mình hỏi đổi câu hỏi bảo mật kiểu gì thì họ bảo hiện tại không đổi được

Vãi, thua rồi. Hệ thống bảo mật khắm nhất trước giờ :stick::stick::stick:

bqdat9 10-12-2016 23:04

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Quote:

Originally Posted by moruya (Post 105291749)
Liên hệ support Blizzard đi bạn

Viết ticket cũng yêu cầu có câu hỏi bạn ơi!:chaymau:

dinhtc82 08-06-2017 03:17

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
bảo mật khó chịu thật

sosad1092 09-06-2017 01:14

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Hóng sáng đọc

12:00 P.M 11-06-2017 12:54

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
Chỉ có liên hệ support Blizzard mới đổi được thôi bạn ạ

ts102laptopvn 16-06-2017 11:25

Re: [Thắc mắc] Làm sao để đổi câu hỏi bảo mật của Battle.net
 
K đổi được bạn nhé:sweat:


All times are GMT +7. The time now is 08:20.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.