vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Phần mềm (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Hỏi cách quay ngang tờ giấy trong excel. (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=55458)

Need For Speed Pro Street 10-12-2007 19:17

Hỏi cách quay ngang tờ giấy trong excel.
 
mình có 1 câu hỏi như trên muốn hỏi, gấp lắm mong chỉ giúp

A9tm 10-12-2007 19:33

Re: Hỏi cách quay ngang tờ giấy trong excel.
 
Files --> Print --> Properties (của máy in) --> abc ... --> Done

:nosebleed:

oZo 10-12-2007 19:35

Re: Hỏi cách quay ngang tờ giấy trong excel.
 
Chưa hiểu rõ ý Bro như thế nào, quay ngang lúc in ra hay lúc hiển thị.
Muốn quay ngang lúc in thì mở hộp thoại Print ra chọn Layout là Landscape.
Muốn quay ngang lúc hiện thị trên màn hình thì vào Page Setup, tab Page phần orientation chọn Lanscape.

Need For Speed Pro Street 10-12-2007 19:44

Re: Hỏi cách quay ngang tờ giấy trong excel.
 
thax các bro


All times are GMT +7. The time now is 02:47.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.