vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Review sản phẩm (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=27)
-   -   [Review]-Xigmatek Shogun lite 400W PSU (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5492322)

zboy2106 13-11-2016 10:49

Re: [Review]-Xigmatek Shogun lite 400W PSU
 
Quote:

Originally Posted by Tim-kun (Post 103606286)
Đang xài con Xigmatek Tauro 600 thấy cũng tương đối dài :chaymau:

Đã từng xài qua con này và công nhận là cable 4+4 pin, 20+4 pin khá dài. Sau chuyển qua S12II 620 Bronze xém tí nữa là ko cắm được đầu 4+4 pin. :brick:

savumi 13-11-2016 13:52

Re: [Review]-Xigmatek Shogun lite 400W PSU
 
Quote:

Originally Posted by Tim-kun (Post 103606286)
Dòng này hình như cùng phân khúc vs đám Calibre à ? :chaymau:
[...]

em đang cầm dùng cả 2 con Shogun elite 400 và X-Calibre 500 thấy con Shogun này ngon hơn rất rất nhiều :stick:

Yan_Li 13-11-2016 16:29

Re: [Review]-Xigmatek Shogun lite 400W PSU
 
Calibre A500 mới của Xigmatek ko còn do Andyson OEM nữa đâu nhé !


All times are GMT +7. The time now is 13:44.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.