vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Review sản phẩm (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=27)
-   -   [Review hình] Case mới ship taobao... (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5425086)

ca go 21-10-2016 19:57

[Review hình] Case mới ship taobao...
 
Only hình, chụp bằng điện thoại cùi, mong anh em đừng :gach: nha... :D

http://i.imgur.com/81Le6fe.jpg
http://i.imgur.com/qjUaFl7.jpg

http://i.imgur.com/vtelyYR.jpg
http://i.imgur.com/Q2KeWGC.jpg

http://i.imgur.com/bH4UB6C.jpg

http://i.imgur.com/E9tUkRZ.jpg

http://i.imgur.com/wVLofCT.jpg

http://i.imgur.com/4x1METD.jpg

http://i.imgur.com/I2Ilrkc.jpg

http://i.imgur.com/8fiUL5H.jpg

http://i.imgur.com/ikjQNnm.jpg

http://i.imgur.com/E0MMkih.jpg

http://i.imgur.com/EdTj1hi.jpg

http://i.imgur.com/hKfXuiY.jpg

http://i.imgur.com/Y5e3D5r.jpg

http://i.imgur.com/rVxvGKI.jpg

http://i.imgur.com/UfXYD2g.jpg

http://i.imgur.com/wwqOaOy.jpg

Sent from my iPhone using vozForums

ca go 21-10-2016 20:05

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
http://m.intl.taobao.com/detail/deta...832.0.0.cs0C6v

Sent from my iPhone 2G using vozForums

yanvn 21-10-2016 20:11

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
hàng taobao à, nghe nói nếu may mắn thì sẽ trúng dc con có gắn sẵn chip GPS dùng miễn phí :dreaming:

KOTAKAKAJI 21-10-2016 21:04

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
Con này gắn main itx à hả ta, trông có lý phết nhỉ, hóng review thêm với dàn đã lắp :beauty:

Luôn tiền ship là nhiêu thế thớt :sexy:

mrrust 21-10-2016 22:43

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
năm ngoái cũng có bác review con này thì phải :D
về thay board nguồn ngon là ok

ocvn 22-10-2016 00:11

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
Quote:

Originally Posted by mrrust (Post 102183654)
năm ngoái cũng có bác review con này thì phải :D
về thay board nguồn ngon là ok

Tầm 10 tháng trước tớ mua về lắp, nói chung để nghịch chơi chứ hình tròn này nhìn to xác hơn mấy con mini case. Nguồn chạy ổn với z77itx + 3570k@4Ghz với hd5550.
Con này bị cái bản lề mở cánh vài lần mở ra vào là xuống ngay :nosebleed:

harryvn3294 22-10-2016 01:28

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
Quote:

Originally Posted by yanvn (Post 102173314)
hàng taobao à, nghe nói nếu may mắn thì sẽ trúng dc con có gắn sẵn chip GPS dùng miễn phí :dreaming:

Kể cũng phí cái account 2008.

changtrai_itnoi 22-10-2016 08:56

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
độc lạ. nhưng nhìn sắt, nước sơn không được sắc sảo.

savumi 22-10-2016 09:15

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
Quote:

Originally Posted by ca go (Post 102172538)
Only hình, chụp bằng điện thoại cùi, mong anh em đừng :gach: nha... :D
http://i.imgur.com/wwqOaOy.jpg
Sent from my iPhone using vozForums

Case này không có cửa sổ à bác ? nắp hông kín quá thế này có nóng không ?

davidbaodng 22-10-2016 09:37

Re: [Review hình] Case mới ship taobao...
 
Taobao nay có vụ KM ống chít xì ke + sex doll nữa à?


All times are GMT +7. The time now is 11:42.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.