vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Overwatch (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=237)
-   -   Về mạng chơi OW (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5284325)

WJxDhehe 14-09-2016 10:48

Re: Về mạng chơi OW
 
Quote:

Originally Posted by Pro_A2_Ngu (Post 99659213)
Đến chịu mấy bố chơi game nước ngoài mà cứ FPT rồi hỏi sao loss cao , ping cao :sweat:
Mà mạng mùa này OW mạng nào cũng phò hết , đang xài VT :canny:

à thì mình không biết nên mới hỏi thôi bác ơi :sweat: mình đọc thì thấy có bác khen ngon bác chê dở nên cũng chả biết đường nào mà lần.. đang tính mua cái mudfish xài, bác nào xài thử chưa nhỉ :nosebleed: cho mình xin ý kiến cái


All times are GMT +7. The time now is 05:35.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.