vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Thông báo (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Thông báo tạm ngưng hoạt động diễn đàn vozForums (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5259558)

Kuang2 29-08-2016 14:50

Thông báo tạm ngưng hoạt động diễn đàn vozForums
 
Diễn đàn vozForums sẽ tạm ngưng hoạt động để bảo trì máy chủ, tối ưu hóa và cập nhật thêm một số module, tính năng mới nhằm đảm bảo tính ổn định ở mức cao nhất.

Sau thời gian này, chúng tôi sẽ giới thiệu một loạt tính năng và nội dung mới đến với các thành viên.

Thời gian dự kiến: từ ngày 30/8/2016 đến ngày 3/9/2016.

Chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này.

Chúc toàn bộ thành viên vOz có một đợt nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ.


All times are GMT +7. The time now is 18:12.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.