vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Pokemon GO (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=233)
-   -   Xin cách vote để có Pokemon stop và GYM cho vùng ngoại thành (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5199814)

nick chinh 2 08-08-2016 21:17

Xin cách vote để có Pokemon stop và GYM cho vùng ngoại thành
 
THím nào biết làm hướng dẫn a e ngoại thành với , chứ cả thị trấn chả có cái PS nào gian nan quá, bỏ tiền mua ball thì xót :stick:

smok 08-08-2016 23:26

Re: Xin cách vote để có Pokemon stop và GYM cho vùng ngoại thành
 
Cũng có nhu cầu như chủ thread phải nói là chơi ở tỉnh lẻ quá gian nan nhiều lúc cũng muốn fake gps lên tp để có ball T.T

Ganha02vn 09-08-2016 09:05

Re: Xin cách vote để có Pokemon stop và GYM cho vùng ngoại thành
 
Ai khăn gói lên tp quay ball hem

Apologizes 09-08-2016 14:05

Re: Xin cách vote để có Pokemon stop và GYM cho vùng ngoại thành
 
thím vào đây có bài hd này
www.facebook.com/groups/PKMVN/

supperspy01 10-08-2016 02:13

Re: Xin cách vote để có Pokemon stop và GYM cho vùng ngoại thành
 
nó tạo pokestop với gym cũng ngẫu nhiên vl ra, mấy chùa chiền bệnh viện to gần chỗ mình éo có pokestop mà cái khách sạn bé xíu lại có :go:


All times are GMT +7. The time now is 07:12.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.