vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Máy tính chuyên dụng (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=112)
-   -   Cần nâng cấp cấu hình ! (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=4906770)

TrollvozNo1 22-04-2016 05:22

Cần nâng cấp cấu hình !
 
Tình hình em muốn chơi LOL vs F03 max setting thì cần nâng cấp gì ạ !

Cấu hình hiện tại của em là .

CPU: Intel Pentium G3240
Main: MSI H81M
Nguồn : 500w
Ram : 4gb

Ai nhận nâng cấp em mang thùng qua luôn ạ :byebye:

rainbow007 23-04-2016 00:02

Re: Cần nâng cấp cấu hình !
 
gắn thêm cái card 2nd tầm 1tr là ok rồi thím :beauty::beauty::beauty:

cuonganh321 24-04-2016 05:48

Re: Cần nâng cấp cấu hình !
 
dĩ nhiên 1 con cạc rồi bác gt730, gt740 máu me thì làm con gt750ti là ngon ngẻ:shame:
mà bác có bnhiu tiền nhỉ

TrollvozNo1 24-04-2016 06:50

Re: Cần nâng cấp cấu hình !
 
Quote:

Originally Posted by cuonganh321 (Post 91634341)
dĩ nhiên 1 con cạc rồi bác gt730, gt740 máu me thì làm con gt750ti là ngon ngẻ:shame:
mà bác có bnhiu tiền nhỉ

em có cầm 1tr tới 1tr5 để lên con cạc thôi bác :byebye:

ShockChuaNhoc 24-04-2016 10:21

Re: Cần nâng cấp cấu hình !
 
Quote:

Originally Posted by TrollvozNo1 (Post 91459130)
Tình hình em muốn chơi LOL vs F03 max setting thì cần nâng cấp gì ạ !

Cấu hình hiện tại của em là .

CPU: Intel Pentium G3240
Main: MSI H81M
Nguồn : 500w
Ram : 4gb

Ai nhận nâng cấp em mang thùng qua luôn ạ :byebye:

Quote:

Originally Posted by TrollvozNo1 (Post 91634938)
em có cầm 1tr tới 1tr5 để lên con cạc thôi bác :byebye:

dàn của bạn chỉ cần đập thêm con VGA rời vào nữa là chiến game mượt nhé :

VGA Card MSI N730K-2GD5/OCV1 (1GHz)

black2black 24-04-2016 16:32

Re: Cần nâng cấp cấu hình !
 
lên core i3 với thêm cái VGA rời nữa là chiến mọi thể loại bác à

cuonganh321 25-04-2016 15:59

Re: Cần nâng cấp cấu hình !
 
Quote:

Originally Posted by TrollvozNo1 (Post 91634938)
em có cầm 1tr tới 1tr5 để lên con cạc thôi bác :byebye:

1tr5 đổ lại thì kiếm con gt740-gt750(no Ti) 2nd còn bh dài nhé bác :shame:


All times are GMT +7. The time now is 23:09.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.