vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Report for f17 (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=4289698)

lebao 09-07-2015 20:01

Report for f17
 
Tất cả các thể loại report ở f17 các bạn có thể cho vào đây, tiện lúc nào xử lý lúc đó.

llDryst. 09-07-2015 20:01

Re: Report for f17
 
Quote:

Originally Posted by lebao (Post 78937519)
Tất cả các thể loại report ở f17 các bạn có thể cho vào đây, tiện lúc nào xử lý lúc đó.

Repost .

AquariusDo 09-07-2015 20:03

Re: Report for f17
 
Hay, 5 sao.

ChaIS 09-07-2015 20:14

Re: Report for f17
 
Quote:

Originally Posted by llDryst. (Post 78937530)
Repost .

Đề nghị mod ban thằng lỏi này, suốt ngày nó lượn f17, f33 spam nhảm. Đi ra ngoài kiếm việc đi em :sogood:

Sunset Boulevard 09-07-2015 20:21

mod cho mình hỏi chức năng report của forum còn hoạt động ko?

Sent from my LG LTE 3 using vozForums

AquariusDo 09-07-2015 20:22

Re: Report for f17
 
Thớt nhảm chưa xóa http://vozforums.com/showthread.php?t=4101076

hieuhua 09-07-2015 21:34

Re: Report for f17
 
chiếm chỗ, edit sau :gach:

Hyutaro 09-07-2015 22:12

Re: Report for f17
 
f17 giờ một số thím 97 98 ... toàn post điểm báo ,lều báo các loại ,trong khi có hẳn mục f33 hẳn hoi .nản :) spam

Hyutaro 09-07-2015 22:16

Re: Report for f17
 
h ttp://vozforums.com/showthread.php?t=4289739
ngày nào cũng có 1 bài ntn

hieuhua 09-07-2015 22:23

Re: Report for f17
 
Quote:

Originally Posted by Hyutaro (Post 78939411)
link
ngày nào cũng có 1 bài ntn

đức link


All times are GMT +7. The time now is 16:13.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.