vozForums

vozForums (https://forums.voz.vn/index.php)
-   Chuyện trò linh tinh™ (https://forums.voz.vn/forumdisplay.php?f=17)
-   -   [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực (https://forums.voz.vn/showthread.php?t=4015561)

MysticYami 30-11-2014 21:37

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
#2 chuẩn cmnr :rofl:

Le Huynh Duc 30-11-2014 21:42

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
cả chị, em, chị họ, em họ thớt nữa :rofl:

Hyojun99 30-11-2014 21:42

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
#2 rất tỉnh :D

Tuy_Sinh_Mong_Tu 30-11-2014 21:54

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

#2 thế này mới đáng làm #2 chứ :beauty:

Konkutoto 30-11-2014 21:55

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Số 2 chuẩn nhất của tháng

itachi15 30-11-2014 21:59

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

:byebye::byebye:
đéo nhịn cười nổi với thím #2:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

Bad_Boy01 02-12-2014 09:41

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

:beauty::bye::lmao::rofl::rofl:

suicuntyx 02-12-2014 09:59

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
#2 luôn đúng (đfcm) :))

crick258 02-12-2014 10:05

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Quote:

Originally Posted by Bach__Ho__Tinh (Post 73164647)
nghĩ đến con mẹ mày:go:

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

RF ver2 02-12-2014 10:10

Re: [Hỏi]khi con gái mặc áo cúp ngực
 
Không hổ danh #2 thần thánh :rofl::rofl::rofl:


All times are GMT +7. The time now is 13:37.

Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.